cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Jilli
Level 7
Report Inappropriate Content
Message 1 of 2

Sallitun ruutuajan asettaminen Safe Familyssa ei onnistu iltapäivälle

Yritin muuttaa lapseni sallittua ruutuaikaa alkamaan kello 07 ja loppumaan 21. Kun valitsen kohtaan Vastaanottaja (pitäisi varmaan lukea Loppu) 09:00 pm ja kohtaan Alku 07:00 am ja tallennan, tulee ruutuajaksi 07:00 am - 09:00 am. En saa lopetusta millään iltapäivälle, vaikka valitsen pm alasvetolistalta. Alkuaikaa ei myöskään voi valita ensiksi vain 12:00 am on valittavissa alasvetolistalta, jos loppuaikaa ei ole valinnut ensiksi. Nyt toiminto on siis hyödytön, tai lapset voivat käyttää puhelinta vain aamupäivällä. Sama vika sekä Android- että iPad-sovelluksessa. Molemmissa laitteissa aika on asetettu 24-tunnin muotoon, mutta sovellus käyttää silti am/pm-tapaa.

En myöskään löydä mistä voin rajoittaa kokonaisruutuaikaa esimerkiksi maksimissaan kolmeen tuntiin päivässä.

1 Reply
Jilli
Level 7
Report Inappropriate Content
Message 2 of 2

Re: Sallitun ruutuajan asettaminen Safe Familyssa ei onnistu iltapäivälle

Lisätään vielä, että kun vaihdoin sovelluksen kielen englanniksi, ajan asettaminen iltapäivälle toimii ongelmitta. Bugi siis suomekielisessä versiossa.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community