cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Moderator
Moderator

Kuinka voit vahvista tilauksesi

Voit hakea päivityksiä ohjelmiston kautta tai voit vahvistaa ohjelmiston
tilauksen (https://home.mcafee.com/secure/payment/verifysubscriptionhelp.aspx)
ohjelmiston voimassaoloajan vahvistamiseksi. Tilausaika
tosin vahvistuu automaattisten päivitysten yhteydessä, joten tämä
ei ole välttämätön toimenpide.

0 Kudos