cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Moderator
Moderator

Kuinka voit poistaa McAfee puhelimelta

Jos haluat poistaa McAfee puhelimelta voit seuraa nämät ohjeet:

  • mennä Asetukset
  • sitten Sovellusten hallinta
  • sieltä voit valitse McAfee
  • valitse Poista Asennus
0 Kudos