cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Highlighted
jj4sec
Level 11
Report Inappropriate Content
Message 1 of 2

alert.allowinternetaccess ipv FW pop-up

sinds twee dagen is mijn FW pop-up scherm gewijzigd en is de tekts die het normaal geeft en de knoppen om allow, block,  .... te kiezen, niet meer zichtbaar.

De titel is alert.allowinternetaccess

Onderaan waar de knoppen moeten staan staat 

alert.allowinternetaccess.button4

en een drop down met 

alert.allowinternetaccess.button1

1 Reply
Moderator silvia_t
Moderator
Report Inappropriate Content
Message 2 of 2

Re: alert.allowinternetaccess ipv FW pop-up

Geachte Jurn Janssens, Om u optimaal te kunnen begeleiden verzoek ik u onze LIVE ondersteuning te contacteren tussen 09.00 en 17.00 uur van maandag t/m vrijdag. Telefoon Klantenservice: 020-5040 586 (lokaal tarief) / 0227 507 03 (voor Belgie). Technische chat: http://service.mcafee.com/LocaleSelect.aspx?lc=1043&sg=TS&pt=1&st=CHAT Met vriendelijke groeten, Support & Service Representative McAfee Consumer Products ___________________ Product information http://www.mcafee.com Support & Service http://service.mcafee.com Telefoon Klantenservice Nederland 020-5040 586 (lokaal tarief) België 02/275.07.03 Uit onze systeem blijkt dat u heeft het probleem zelf opgelost. Inmiddels heeft u antwoord gekregen op uw vraag via onze chat onderstuining. Uw referentie nummer is: Inmiddels is uw vraag via telefonisch contact beantwoorden. Inmiddels heeft u het probleem opgelost via onze chat ondersteuning. Uw referentie nummer is: Mocht u verder nog vragen en/of opmerkingen hebben, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. Met vriendelijke groet, Support & Service Representative McAfee Consumer Products ___________________ Product information http://www.mcafee.com Support & Service http://service.mcafee.com Telefoon Klantenservice Nederland 020-5040 586 (lokaal tarief) België 02/275.07.03

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community