cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Moderator
Moderator

Verwerking aankoop nieuw abonnement of verlenging

Bankoverschrijving of Automatische Incasso

Betalingen die worden uitgevoerd door hulp van bankoverscrhijving of
automatische incasso worden niet per direct verwerkt.

De reden hiervoor zijn:

1. Het bedrag wordt niet direct overgemaakt naar onze rekening maar gaat
via onze partners van GlobalCollect - een incassobedrijf die
behandelt onze betalingen wereldwijd.

2. Authorisatie bij de bank - als authorisatie beschouwt men het proces
van goedkeuring van een betaling via automatische incasso en/of
overschrijving door de bank van de rekeninghouder. Als een deel van
de vergunning er wordt gecontroleerd, onder andere, of de ingevulde
bankgegevens geldig zijn en dat de limiet voor de reeds verrichtte
transactie niet overschreden is.

Vanwege deze twee processen die plaats moeten vinden, kan het t/m 10
werkdagen in beslag nemen om de aankoop volledig te verwerken.Zodra
wij de betaling hebben binnengekregen zult u een emailbevestiging van
ons krijgen en dat betekent ook dat de verlenging reeds is ingegaan.

Betalingen die worden uitgevoerd met kredietkaart worden uiteraard per direct
verwerkt en betaald.

Om de vervaldatum op uw computer aan te passen volgt u de stappen:

-
Klik met de rechtermuisknop op het McAfee icoontje in de taakbalk
(rechts onderin uw beeldscherm).

-
Selecteer "Abonnement controleren".

-
Uw abonnement word gecontroleerd. Klikt u dan op OK.

-
Open Security Center en controleer de vervaldatum van uw abonnement

Mocht u nog vragen hebben over McAfee - verzoeken wij u vriendelijk het
Service Portaal van McAfee te bezoeken voor meer informatie:

https://service.mcafee.com/

0 Kudos