cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Phishing.czrtnc malware niet door McAfee gedetecteerd

Geachte,

35 keer doet de Hardware firewall een vaststelling dat volgend programma loopt waardoor de node is geïdentificeerd als een 'infected host'. Waarom stelt McAfee lifesafe dit niet vast en is het de firewall die dit moet vaststellen. Dit is de taak van McAfee en niet de firewall, gelukkig voor McAfee doen zijn samen hetzelfde tot op een bepaald niveau.

Graag dringend uw bericht.

Waar het over gaat: Phishing.czrtnc

2 Replies
Reliable Contributor selvan
Reliable Contributor
Report Inappropriate Content
Message 2 of 3

Re: Phishing.czrtnc malware niet door McAfee gedetecteerd

Moved to Dutch Support as appropriate spot

Highlighted
Moderator silvia_t
Moderator
Report Inappropriate Content
Message 3 of 3

Re: Phishing.czrtnc malware niet door McAfee gedetecteerd

Geachte heer Vanthienen,

Inmiddels is uw vraag via telefonisch contact beantwoorden.

Uw referentie nummer is: 484570-2605677752

Mocht u verder nog vragen en/of opmerkingen hebben, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.

 

Met vriendelijke groet en een fijn weekend,

Silvia

Support & Service Representative

McAfee Consumer Products

___________________

Product information http://www.mcafee.com

Support & Service http://service.mcafee.com

Telefoon Klantenservice Nederland 020-5040 586 (lokaal tarief)

                                          België 02/275.07.03