cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
sepora
Level 7

Opschonen uitschakelen

Beste community,

Is er een functie, die de melding: opschonen of niet, uit kan schakelen, zodat ik die melding niet meer krijg?

Mvg.Sepora

0 Kudos