cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Highlighted

McAfee Mobile Security verwijderen.

Stap 1 - Apparaatbeheerder uitschakelen

De functies die Android Apparaatbeheer biedt zijn vrij basaal. U kunt uw
toestel op afstand traceren, de gegevens op het apparaat op afstand
wissen en u kunt de beltoon af laten gaan:

- Ga naar Instellingen

- Tik op Beveiliging

- Tik op Apparaatbeheerder

- Hef selectie van McAfee Mobile Security op.

Stap 2 - De app verwijderen via de standaardfunctie van het apparaat:

- Ga naar het menu Instellingen van de telefoon/ tablet.

- Tik op Toepassingsinstellingen.

- Tik op Apps/Applicaties beheren.

- Selecteer McAfee Mobile Security.

- Tik op Opties en selecteer Verwijderen.

Mocht u nog vragen hebben over McAfee - verzoeken wij u vriendelijk het
Service Portaal van McAfee te bezoeken voor meer informatie:

https://service.mcafee.com/

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community