cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
gyudxmyh67
Level 7

McAfee AntiVirus Plus

Kan die  Trojan JTI/Suspect!131076 wel verwijderen? Duurt erg lang!

0 Kudos
2 Replies
Peacekeeper
Level 20

Re: McAfee AntiVirus Plus

Is it in your quarantine folder if so delete it. If not try some of the free detection programs here

Try Malwarebytes free do not install the full version or if you do disable the real time scanning.

Try adwcleaner as well as some of the other programs.

Is het in uw quarantaine map, als het zo is verwijderd. Probeer zo een aantal gratis detectieprogramma's hier

Anti-Spyware / Malware & Hijacker Tools

Probeer Malwarebytes gratis om de volledige versie niet te installeren of als u de real-time scanning uitschakelt.

Probeer adwcleaner evenals enkele van de andere programma's.

0 Kudos
Moderator
Moderator

Re: McAfee AntiVirus Plus

Soms kan het enige tijd duren voor iets in de Qurantine verwijderd kan worden. Indien het niet lukt om een of andere redden kan u ons altijd telefonisch contacteren voor verder assistentie.

Alvast bedankt.

0 Kudos