cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Moderator
Moderator

Hvordan aktiverer jeg min produktnøgle

Hår du køber en produktnøgle skal du aktivere det så du forlænger dit McAfee abonnement med et år.

Du skal skrabe dit kort så du kan se din produktnøgle. Den er et langt nummer med 25 tægn.

Efter du skaber dit produktnøglekort skal du gå til dette link og indtæste din produktnøgle:

https://home.mcafee.com/secure/redeemcard/ecards.aspx?cid=169764

Følg vejledningen på hjemmesiden, så du kan aktivere abonnementet.

0 Kudos