cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Moderator
Moderator

Hvordan afinstallerer jeg min True Key app

- På en Windows PC kan du afinstallere True Key app fra:

Kontrolpanel>Programer og Funktioner > afinstall Program > hjøer tryk på Truekey > fjern.

- På en Android telefone:

Indstillinger > Apps > Truekey> afinstallere

- På en iPhone eller iPad (iOS)

Indstillinger > Apps > Truekey> afinstallere

- På en Mac computer

Finder>Applications > TK > Træk og slip det til papirkurven

0 Kudos