cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Hvad skal jeg gøre hvis jeg ikke kan finde mit serienummer når jeg skal aktivere min McAfee konto?

Jump to solution

Hvad skal jeg gøre hvis jeg ikke kan finde mit serienummer når jeg skal aktivere min McAfee konto?

0 Kudos
1 Solution

Accepted Solutions
Highlighted
Moderator
Moderator

Re: Hvad skal jeg gøre hvis jeg ikke kan finde mit serienummer når jeg skal aktivere min McAfee konto?

Jump to solution

Du kan finde det på følgende måde:

1: Log ind på din Mcafee konto

2: Gå ind undet min profil (under menu vil kommme frem)

3: Find abonnementer

4: Vælg et abonnement og hent/tilføj enhed

5: Vælg download til pc/Mac

6: Kryds af i licenseaftalen

7: Her efter kommer serie nummeret frem, ovenover download knappen.

(Serie nummeret er unikt for hver installation, og kan ikke genbruges.)

8: Du kan kopiere serienummeret ved at markere det og trykke Ctrl+C ( kopi)

Ctrl+v ( sæt ind).

9: Indsæt serie nummer i boksen, og klik ok.

Jeg håber at disse svar har hjulpet dig med at løse problemet.

2 Replies
Peacekeeper
Level 20

Re: Hvad skal jeg gøre hvis jeg ikke kan finde mit serienummer når jeg skal aktivere min McAfee konto?

Jump to solution

Moved to danish forum. You need to contact support mods here have no access to your account details

Support

Flyttet til dansk forum. Du skal kontakte support mods her har ikke adgang til dine kontooplysninger

0 Kudos
Highlighted
Moderator
Moderator

Re: Hvad skal jeg gøre hvis jeg ikke kan finde mit serienummer når jeg skal aktivere min McAfee konto?

Jump to solution

Du kan finde det på følgende måde:

1: Log ind på din Mcafee konto

2: Gå ind undet min profil (under menu vil kommme frem)

3: Find abonnementer

4: Vælg et abonnement og hent/tilføj enhed

5: Vælg download til pc/Mac

6: Kryds af i licenseaftalen

7: Her efter kommer serie nummeret frem, ovenover download knappen.

(Serie nummeret er unikt for hver installation, og kan ikke genbruges.)

8: Du kan kopiere serienummeret ved at markere det og trykke Ctrl+C ( kopi)

Ctrl+v ( sæt ind).

9: Indsæt serie nummer i boksen, og klik ok.

Jeg håber at disse svar har hjulpet dig med at løse problemet.