cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

yenileme

1 yıl önce almış olduğum üyelik bitti, samsung kampanyasını birleştirerek üyeliğimi yaklaşık bir hafta önce yeniledim ama ne yaptıysam üyeliğim bitti gözüküyor yenileme işlemi yapılmadı.

1 Reply
Rajiv_s1
Moderator
Moderator
Report Inappropriate Content
Message 2 of 2

Re: yenileme

Merhaba @osmangorur 

Bu mesajı göndermek için google translate kullandık..

Bu sorunu incelemek için lütfen aboneliği nasıl satın aldığınızı veya onu nasıl etkinleştirmeye çalıştığınızı bize onaylayın.

Saygılarımızla,

Rajiv S.

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community